Ελαφρόπετρα

 

Η ελαφρόπετρα LAVAως φυσική πρώτη ύλη, απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον συνδυάζει χωρίς καμία χημική επεξεργασία:
> Ομοιογενή ποιότητα
> Χαμηλό ειδικό βάρος
> Σταθερό ομοιόμορφο λευκό χρώμα
> Θερμομονωτικές και ηχο-απορροφητικές ιδιότητες
Στις καλλιέργειες
Ως φυσική πρώτη ύλη είναι κατάλληλη για υπόστρωμα υδροπονικών καλλιεργειών, βελτιωτικό εδαφών, συστατικό υποστρώματος φυτεμένων δωμάτων, καθώς και για την επικάλυψη εδαφών.
Σε γεωτεχνικά έργα
Καθώς είναι ελαφροβαρές υλικό προσφέρεται για την εξυγίανση χαλαρών εδαφών και υπογείων υδάτων σε έργα οδοποιίας, κατασκευή λιμένων, γηπέδων κ.ά.
> Μεγάλη μηχανική αντοχή

Υλικό με απεριόριστες δυνατότητες
Η ελαφρόπετρα LAVAείναι ένα χημικά αδρανές, πορώδες, ηφαιστειογενές ορυκτό. Το πορώδες του υλικού οφείλεται στα κενά που δημιουργούνται από τη διαφυγή ατμού κατά την ψύξη της λάβας. Η ελαφρόπετρα LAVAείναι ένας απόλυτα φυσικός πόρος που μετατρέπεται καθημερινά σε όλο τον κόσμο σε ποιοτική βιομηχανική λύση προστιθέμενης αξίας. Εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών εκσυγχρονίζοντας δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής όπως η στέγαση, η μετακίνηση, η διατροφή, η ένδυση κ.ά.

Στις κατασκευές 
Η ελαφρόπετρα είναι κατάλληλη για την παραγωγή ελαφροβαρών δομικών στοιχείων (κισσηρόλιθων), ελαφροσκυροδέματος (δομικού &πληρώσεως), ελαφροβαρών προκατασκευασμένων στοιχείων και ελαφροβαρών μονωτικών επιχρισμάτων.

Στις καλλιέργειες
Ως φυσική πρώτη ύλη είναι κατάλληλη για υπόστρωμα υδροπονικών καλλιεργειών, βελτιωτικό εδαφών, συστατικό υποστρώματος φυτεμένων δωμάτων, καθώς και για την επικάλυψη εδαφών.

Σε γεωτεχνικά έργα
Καθώς είναι ελαφροβαρές υλικό προσφέρεται για την εξυγίανση χαλαρών εδαφών και υπογείων υδάτων σε έργα οδοποιίας, κατασκευή λιμένων, γηπέδων κ.ά.