εταιρία

Η   Ι. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΑΒΕΕ  ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί συνέχεια της Ι. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Ο.Ε. η οποία με συνεχή παρουσία στο χώρο παραγωγής προϊόντων τσιμέντου από το 1964, ειδικεύεται στη χρήση ελαφρόπετρας  (κισσήρεως)  για την παραγωγή ελαφροβαρών δομικών στοιχείων τα τελευταία 20 χρόνια.

Παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση με σύγχρονο προσανατολισμό διανύει την πέμπτη δεκαετία συνεχούς λειτουργίας της με την τρίτη γενιά ανθρώπων της  να συμμετέχουν ήδη στην παραγωγή  έχοντας σπουδάσει σε αντικείμενα σχετικά με αυτήν.

Η μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών της επιχείρησης και η εξειδίκευση τους στο αντικείμενο σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει η νεοαναγερθείσα μονάδα  αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα αλλά και την επάρκεια των παραγόμενων προϊόντων τα οποία διανέμονται στους περισσότερους νομούς της χώρας και εξάγονται σε Κύπρο και Αλβανία.

Η συνεργασία των υπευθύνων παραγωγής της Ι. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΑΒΕΕ με διακεκριμένους επιστήμονες  του χώρου βοηθά στην βελτίωση των ιδιοτήτων των ήδη παραγόμενων αλλά και στον σχεδιασμό νέων καινοτόμων δομικών στοιχείων που απευθύνονται στην τοιχοποιία.

Οι ιδιότητες κάθε νέου προϊόντος  όπως θερμοπερατότητα, ηχομείωση, αντοχές κλπ ελέγχονται σε Πανεπιστημιακά  και πιστοποιημένα ιδιωτικά κέντρα ερευνών όπως Α.Π.Θ.-Επιτροπή Ερευνών, Ε.Κ.Ε.Τ  κ.α. τα οποία εκδίδουν και τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Πρόσφατο παράδειγμα της σοβαρής προσπάθειας που γίνεται είναι η νέα γενιά δομικών στοιχείων LAVAWALLA10&A20 με ενσωματωμένη θερμομόνωση πολυστερίνης.